O nás » Pre koho sú služby určené

Komu sú služby určené:

 • vek nad 18 rokov
 • stabilizovaný psychický stav
 • dobrovoľná a aktívna spolupráca s pracovníkmi
 • súhlas s aktívnou spoluprácou na stanovenie, uskutočňovanie a hodnotenie individuálneho  rozvojového plánu
 • pravidelný finančný príjem umožňujúci platiť nájomné
 • záujemca umožní poskytovateľovi kontaktovať svojho ambulantného alebo ošetrujúceho lekára a psychiatra.

Službu nie je možné poskytovať:

 • osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia a osobám, ktoré môžu pre akútnu alebo nestabilizovanú duševnú poruchu alebo závislosť ohroziť seba alebo okolie a ich diagnózy vyžadujú pobyt v zariadení so zvláštnym režimom.
 • pokieaľ sa jedná o kombináciu porúch a postihnutí.
 • ochranná liečba: protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická
 • agrasívne správanie (diagnostikované lekárom)
 • pokiaľ kapacita sociálnej služby je vyčerpaná

Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081