Kontakt

PhDr. Antalová Ivana riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771266 riaditeľka 058/7771572 Barborka n.o. chodba

Barborka n.o.