Ďakujeme za spríjemnenie sviatočných dní pre našich prijímateľov všetkým dobrovoľníkom a koordinátorom z projektov Koľko lásky oz a Vianočná pošta.

za kolektív Barborka hypericum  n.o. PhDr. Ivana Antalová, riaditeľka


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081