Začali ste s nami leto a podporili dobré skutky !

Týždňa dobrovoľníctva sa zúčaqstnilo 34 dobrovoľníkov a venovalo nám 120 hodín svojho času.

Ďakujeme. Tím Barborka hypericum n.o.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081