Ďakujeme za spríjemňovanie všedných dní pre našich prijímateľov všetkým aktívnym dobrovoľníkom.

za kolektív Barborka hypericum  n.o. PhDr. Ivana Antalová, riaditeľka


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081