O nás » Žiadosť o prijatie

Vážení uchádzači o sociálnu službu,

predkladáme Vám informácie o našich sociálnych službách, za akých podmienok ich môžete prijímať a aký je postup uzatvorenia zmluvy. 

Postup na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby:

1. Podrobné oboznámenie sa s podmienkami a úrovňou poskytovania sociálnej služby v našom zariadení.

  • informácie o našom zariadení nájdete na našej internetovej stránke barborkano.sk alebo nás môžete navštíviť osobne, kde Vám naši zamestnanci poskytnú základné informácie o našom zariadení.

2. Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

  • vyplňte žiadosť a pošlite alebo osobne prineste na adresu: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratónu mieru 1, 042 66  Košice
  • žiadosť si môžete stiahnúť TU: ziadosť o zabezpecenie

3. Vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti

  • vyplňte žiadosť a pošlite alebo osobne prineste na adresu: Košický samosprávny kraj, Námeste Maratónu mieru 1, 042 66  Košice
  • žiadosť si môžete stiahnúť TU: ziadosť o umiestnenie

K žiadostiam je potrebné doložiť lekárske posudky

  • od Vášho zmluvného lekára prvého kontaktu, posudky od lekárov špecialistov (napr. od psychiatra pri psychiatrických poruchách)
  • v prípade ak lekár nemá tlačivo, stiahnite si na: lekársky nález.rtf

Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081