O nás » Aktuality » Vianočná pošta

Poďakovanie  

celému tímu Pohodovo 

Ľubici a Dušanovi Noščákovcom

za spríjemnenie predvianočného obdobia a hlavne Vám, pisateľom vianočnej pošty zo srdca ďakujeme.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081