O nás » Návštevy v zariadení

Prosíme návštevníkov, aby svoj príchod pred vstupom nahlásili na telefónnom čísle nášho zariadenia 058 7771392 a dodržiavali preventívne hygienickoepidemiologické opatrenia zamerané na prevenciu šírenia infekčných ochorení.

V Rožňave dňa 11.1.2024    PhDr. Ivana Antalová riaditeľka Barborka hypericum n.o.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081