Rehabilitačno- relaxačná miestnosť

P1010067.JPG

Rehabilitačno- relaxačná miestnosť

Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba