O nás » Zákaz návštev od 01.10.2020

Na základe odporúčania Krízového štábu SR sú

ZAKÁZANÉ NÁVŠTEVY

v zariadeniach sociálnych služieb 

od 01.10.2020 až do odvolania.

Porušenie zákazu návštev v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia posudzované u fyzických osôb ako priestupok a u poskytovateľov ako iný správny delikt.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba