O nás » Realizované projekty

Realizované projekty

1. Ako doma-zariadenie podporovaného bývania realizované s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne. január 2010

.

Ciele projektu:

● Zvýšenie kvality života ľudí so špecifickými potrebami vytvorením vyhovujúceho prostredia.

● Zvýšenie kvality života ľudí so špecifickými potrebami s dôrazom na potrebu sebarealizácie každého jedinca.

2. Cesta domov-realizované s podporou Nadácie VÚB, v rámci zamestnaneckého grantového programu v spolupráci s p. riaditeľkou pobočky Rožňava  Ľudmilou Kovácsovou. december 2009-október 2010.

nadacia vub

Ciele projektu:

● Vybudovať bezbariérový prístupový chodník, funkčná vstupná brána.

● Umožniť klientom vybudovať pracovné návyky a tak uplatniť sa na trhu práce.

● Skrášľovať životné prostredie v zariadení podporovaného bývania.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081