O nás » Poradovník čakateľov na sociálnu službu 2023

Meno

Rok narodenia

Adresa pobytu

Dátum zaradenia do evidencie

Druh soc. služby

Poznámky

Marcela T.

1973

Košice

10.11.2014

Zpb     1. Ž

 

 

Mgr. Róbert T.

1970

Rožňava

14.10.2020

Zpb     1. M

 

 

Pavol. T

2001

Strážne

10.03.2021

DSS     1. M

 

 

Marcello O.

1974

Košice

12.01.2021

Zpb     2. M

 

 

Miroslav K.

1986

Spišské Vlachy

14.02.2022

Zpb     3. M

 

 

Gabriel K.

1981

Košice

19.09.2023

DSS  2.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081