O nás » Možnosť návštevy podľa COVID AUTOMATu

Možnosť návštevy podľa COVID AUTOMATu pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba