O nás » Možnosť návštevy podľa COVID AUTOMATu

Vážení rodinní príslušníci, priatelia

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie Barborka hypericum stanovuje návštevné hodiny od 15. 12. 2021:

Pondelok až nedeľa v čase  od 13,00 hod. – 15,00 hod.,          

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 8,00 hod.  do  10,00 hod., na telefónnom čísle 058 7771392 alebo 0949 288 945. 

Termín návštevy môže byť limitovaný počtom návštevníkov.  Návštevníci sú povinní dodržiavať termíny návštev. 

Návštevy  v interiéri zariadenia sú zakázané.

Návštevy sú povinné vyplniť čestné prehlásenie o tom, že nemajú príznaky COVID 19 (dýchavičnosť, kašeľ, teplota)  a neboli v styku s osobou u ktorej sa vyskytol COVD 19,

predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom PCR teste (nie staršom ako 48 hodín)  alebo negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 12 hod.)

 Potvrdenie o testovaní potrebujú očkovaní i neočkovaní návštevníci.

 Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod telefonicky od brány zariadenia a po príchode zamestnanca  predložiť    požadované dokumenty.

V  čase zotrvania v areáli zariadenia Barborka hypericum n.o.   musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP 2.

Maximálna dĺžka návštevy je 15 minút.

Jedného prijímateľa môžu  navštíviť maximálne 2 osoby súčasne.

Návštevy nemôžu podávať prijímateľom jedlo, ovocie, nápoje (z dôvodu odkrytia horných dýchacích ciest prijímateľa)

    Ak sa u návštevy   kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia  príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informujú  poverenú riaditeľku zariadenia na t. č. 0948 288 945

        Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u prijímateľa, ktorý prijal návštevníkov, zariadenie je povinné kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých jeho návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdení nákazy.     

                

       V prípade nedodržania týchto pravidiel alebo v prípade, ak návštevy trpia niektorým z príznakov uvedeným v čestnom prehlásení, alebo sa stretli s osobou infikovanou COVID-19, poverení zamestnanci zariadenia neumožnia stretnutie návštevy a prijímateľa.

       Vopred sa ospravedlňujeme za vyššie uvedené opatrenia, ale nepriaznivá hygienicko – epidemiologická situácia v okrese Rožňava v súvislosti s výskytom COVID 19 a chladné počasie, nás núti prijímať prísnejšie opatrenia. Snažíme sa predchádzať výskytu ochorenia a súčasne umožniť Vám aspoň bezkontaktné stretnutie s Vašimi blízkymi cez aplikáciu facebook messenger Barborka Rožňava.

V Rožňave dňa 15.12.2021                                                                                                         PhDr. Ivana Antalová riaditeľka Barborka hypericum


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba