O nás » Možnosť návštevy

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 stanovujeme návštevné hodiny od 02 08. 2022:

pondelok - nedeľa :   od 08,45 hod.  -   do 16, 30hod.,            

 Prosíme návštevníkov, aby termín návštevy dohodli telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 8,00 hod.  do  12,30  hod., na telefónnom čísle 058 7771392 alebo 0949288945 

      Preferujeme návštevy v exteriéri zariadenia. Návštevy  v interiéri sa uskutočňujú hlavne v prípade návštevy prijímateľa, ktorý je pripútaný na lôžko, ktorému poskytujeme paliatívnu starostlivosť a prijímateľa v terminálnom štádiu ochorenia s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky.

       Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod službukonajúcemu zamestnacovi.

        V  čase zotrvania v areáli zariadenia  Barborka hypericum n.o. musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP2.

                

V Rožňave dňa 02.08.2022                                                                                                     PhDr. Ivana Antalová riaditeľka Barborka hypericum n.o.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081