O nás » Možnosť návštevy

Vážení rodinní príslušníci, priatelia

dovoľujeme si Vás  informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie  stanovuje návštevné hodiny od 01. 05. 2022:

pondelok - nedeľa :   od 08,00 hod.  -   do 11, 00 hod.,            

                                    od 13,00 hod.  -   do 16,30 hod.,

 Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť telefonicky,  minimálne deň vopred, v čase od 8,00 hod.  do  12,30  hod., na telefónnom čísle 058 7771392 alebo 0949 288 945 .

      Zariadenie Barborka hypericum n.o. preferuje návštevy v exteriéri zariadenia. Návštevy v interiéri iba so súhlasom riaditeľky zariadenia.

       Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod  do zariadenia  službukonajúcemu zamestnancovi

        V  čase zotrvania v areáli zariadenia Barborka hypericum n.o.   musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP 2.

                

V Rožňave dňa 01.05.2022                                                                                                     PhDr. Ivana Antalová riaditeľka Barborka hypericum


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
DIČ 2120980081