O nás » Aktuality » Možnosť návštevy nášho zariadenia

Podmienky za ktorých je možná návšteva nášho zariadenia:

1. Vopred zavolať na telefónne číslo 058/7771392

2. Návšteva počká pri bráne na príchod zamestnanca zariadenia

3. Následne sa:

- odmeria telesná teplota

- podpíše prehlásenie, že za posledných 14 dní nebol chorý na vírusové ochorenie a ani v kontakte s chorou osobou

- nechá na seba telefonický kontakt 

4. Po vstupe do zariadenia je nutná dezinfekcia ruky (máme k dispozícií dezinfekčný gél) a používa ochranné pomôcky (rúško, prípadne rukavice)

5. Návšteva sa môže zdržiavať iba v exteriéri zariadenia (lavičky alebo balkón pred vchodovými dverami)


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081