O nás » Aktuality » #KtoPomozeSlovensku

Ďakujeme iniciatíve KtoPomôžeSlovensku za poskytnutú pomoc. Je to malá kvapka, ale patrí veľká vďaka všetkým, ktorí pomáhate slabým, chorým a odkázaným na pomoc.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081