O nás » Aktuality » Deň otvorených dverí 17. 09. 2016

     

Dňa 17. 09. 2016 Vás srdečne pozývame na deň otvorených dverí v zariadení podporovaného bývania Barborka n.o. Radi privítame dobrovoľníkov ktorí majú záujem tráviť svoj čas a pomôcť pri úprave exteriéru nášho zariadenia a pri iných zaujímavých činnostiach spoločne s našimi prijímateľmi sociálnych služieb.

Aktivity budú prebiehať v čase od 10:00 do 16:00, ktorých sa zúčastní 20 prijímateľov sociálnych služieb, zamestnanci a vítaní budú aj dobrovoľníci.

Dobrovoľníci sa budú môcť zapojiť do činností, ako:

  • Strihanie ruží, úprava už vysadených kvetinových záhonov, natieranie lavičiek, maľovanie balkónu a rôzne iné práce potrebné v záhrade,
  • pomoc pri realizácii terapií v zariadení (možnosť vyskúšať techniku papierového pletenia formou kreatívnej dielne),
  • rekreačno-športové aktivity (stolnotenisový turnaj a iné skupinové hry).

Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081