O nás » Ďakujeme za podporu

Získali sme podporu od Nadácie MEMORY na projekt Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou vo výške 150 €.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081