O nás » odovzdanie balíkov počas Covid

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a návštevníci.

Správame sa zodpovedne. Pravidelne sa testujeme antigénovými testami na Covid 19.

Výsledok testovania zo dňa 6.11.2020:

Všetci prijímatelia sociálnej služby i zamestnanci mali negatívne výsledky.

 

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že z dôvodu zvyšujúceho sa rizika šírenia a nákazy korona vírusom naďalej platí

zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb

zariadenia Barborka hypericum n.o.


Z toho istého dôvodu Vás žiadame, aby ste veci, ktoré prinesiete  mali zabalené v neporušených obaloch, ktoré sú dobre dezinfikovateľné. Veci položte na stolík pred balkónom s označením mena a priezviska prijímateľa a telefonicky nahláste na 058/7771392. Službukonajúci pracovník tieto veci preberie, vydezinfikuje neporušený obal a zabezpečí ich odovzdanie prijímateľovi. Veci, ktoré nebudú zabalené a nebude možné ich vydezinfikovať, nebudú riadne označené, nebudú prijímateľovi doručené a skončia v komunálnom odpade. Službukonajúci pracovník  zaznamená prevzatie vecí v zošite na to určenom. 

Na požiadanie prijímateľov zabezpečujeme bezplatne telefonické spojenie a skypové spojenie s rodinou.

Email:spojenie130@gmail.com     

Skype spojenie: 0904 439 030

Telefón chodba : 058/7771392

riaditeľka: 0949 288 945

 

v Rožňave dňa  9.11.2020                         

                                                                                                                                                                                               PhDr. Ivana Antalová

                                           riaditeľka Barborka hypericum n.o.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba